Regulamin

Regulamin szkoły „Anglomaniac”

 1. Grupy kursowe liczą od 3 do 10 osób
 2. Przyporządkowanie uczestnika kursu językowego do danej grupy odbywa się na podstawie bezpłatnego testu lub/i rozmowy z lektorem
 3. Osoba, która dokonała minimum pierwszej wpłaty jest uznawana za kursanta szkoły.
 4. Ceny kursów nie ulegają zmianie w ciągu roku szkolnego.
 5. W cenę nie są wliczone podręczniki. Cena obejmuje jednak wszystkie dodatkowe materiały dydaktyczne uzupełniające realizowany podręcznik.
 6. Na pierwszą lekcję każdy nowy uczeń może przyjść bez płatności.
 7. Nauka w szkole dzieli się na dwa semestry.
 8. Zapisy odbywają się w ciągu całego roku szkolnego. Istnieje możliwość dołączenia do kursu w trakcie jego trwania, jak również uczęszczanie przez jeden semestr lub jego część.
 9. Możliwość płatności w miesięcznych ratach; raty płatne do 10 każdego miesiąca (możliwość uzgodnienia innego terminu)
 10. Pod koniec każdego semestru szkoła ma obowiązek przeprowadzenie testu sprawdzającego stopień i zakres przyswojonej wiedzy.
 11. Zajęcia nie odbywają się w czasie ważnych świąt kościelnych i państwowych. Dno wolne są uwzględnione przy ustalaniu liczby godzin kursu.
 12. Po ukończeniu każdego rocznego kursu na danym poziomie zaawansowania uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu. Warunkiem otrzymania dyplomu jest pozytywne zaliczenie testu końcowego, co najmniej 75% frekwencja oraz uregulowane wszystkie wpłaty. Najlepszych nagradzamy!
 13. Kursant ma prawo do zmiany poziomu, grupy, terminu zajęć jeśli istnieje taka możliwość.
 14. W przypadku nieodbycia zajęć w winy szkoły, zajęcia są odrabiane w późniejszym terminie.
 15. Brak możliwości zwrotu pieniędzy za nieobecność na lekcjach.
 16. Dbając o każdego studenta zapewniamy możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji w przypadku nieobecności na zajęciach lub innych problemów z realizacją materiału.
 17. Zwrot niewykorzystanych pieniędzy w przypadku rezygnacji z kursu.
 18. Przypadki skreślenia z listy uczniów obejmują następujące sytuacje:
  • słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowanie lub lekceważący stosunek do wykładowcy i innych
  • słuchacz nie wniósł w terminie opłaty za kurs.